ZPiSdN w Zawierciu


Idź do treści

Menu główne:


Zespół Muzyczny "Przyjaciele"

Koła Zainteresowań > Zespół Muzyczny

Działalność zespołu wokalno – muzycznego „Przyjaciele”


Program działalności zespołu wokalno – muzycznego „Przyjaciele” został opracowany i wdrożony do realizacji w 2001 roku. W głównej mierze opierał się na uczeniu wychowanek odpowiednich zachowań scenicznych w kategorii postaw, śpiewie z akompaniamentem, z podziałem na głosy, w kategorii umiejętności oraz znajomości podstawowych zasad muzyki w kategorii wiadomości. Na bazie poprzednich doświadczeń, owocnej współpracy z wieloma placówkami, ośrodkami szkolno – wychowawczymi, opiekuńczymi oraz wieloma innymi, zaplanowano harmonogram wyjazdów i koncertów. Pod tym kątem dobrano również repertuar. Uwzględniono oprawę muzyczno – ruchową akademii okolicznościowych, współpracę z zespołem teatralnym i innymi formacjami, które mogły się pojawić w przyszłości.
Myślą przewodnią, która była priorytetem podczas tworzenia, jak również realizacji programu, było kształtowanie społecznie pożądanych postaw i zachowań u podopiecznych. Główny nacisk został położony na elementy zachowań scenicznych, prawidłową komunikację interpersonalną w różnych grupach wiekowych, możliwości pożytecznego i racjonalnego spędzania wolnego czasu. Planując spotkania i koncerty brano również pod uwagę to, co dziewczęta cenią sobie najbardziej, mianowicie prezentację własnej osoby, możliwości, a przede wszystkim docenienie, nagrodzenie przez odbiorców. W zasadzie zawarto w nim wszystko, co mogło przynieść pożądane wyniki w procesie resocjalizacji oraz wywrzeć pozytywny wpływ na osobowość wychowanek.
Realizacja programu nie zawsze przebiegała rytmicznie i bez zakłóceń. Początki były bardzo trudne, oczekiwania dziewcząt zazwyczaj przerastały formy, które były im oferowane, a przede wszystkim ich możliwości percepcyjne i walory słuchowo – głosowe. Po pewnym czasie nastąpiła naturalna selekcja wśród wychowanek. W zespole pozostały tylko te, które chciały rzetelne pracować, były zaangażowane posiadały do tego odpowiednie możliwości. Przekonały się do repertuaru zawartego w programie, który zresztą trącił komercją, ale było to zamierzenie ściśle zaplanowane. Wrażenie wzmacniała perspektywa występów poza placówką.
Efekt finalny był zaskakujący. W trakcie roku szkolnego dziewczęta dały około czterdziestu koncertów poza placówką, brały udział we wszystkich uroczystościach oraz akademiach organizowanych w zakładzie, wielokrotnie prezentowały swoje umiejętności przed gośćmi i grupami studentów. Niejednokrotnie wykazywały własną inicjatywę związaną z całościowym wizerunkiem koncertów, zaangażowały się w pomoc dzieciom i ludziom tego potrzebującym. Podczas wszystkich występów, tych w placówce, jak i na zewnątrz zakładu, nie zaobserwowano negatywnych postaw i zachowań, a wręcz przeciwnie – wychowanki starały się na każdym kroku udowodnić swoją rozwagę i dojrzałość. Repertuar zaplanowany w trakcie pracy okazał się za wąski, został on poszerzony o propozycje dziewcząt, które opierały się na aktualnej do czasu sytuacji na listach przebojów.

W ciągu roku szkolnego zespół średnio około czterdziestu razy występuje poza placówką. Skład jego zmienia się częściowo lub całkowicie z początkiem września każdego roku. Zazwyczaj na początku jest około dwudziestu chętnych do uczestniczenia w próbach, po około dwóch miesiącach pracy klaruje się skład, który liczy od dziesięciu do czternastu osób. Repertuar zespołu jest bardzo szeroki. Znajdują się w nim utwory dla dzieci, muzyka kościelna, liturgiczna i okazjonalna oraz aktualne przeboje.
Zespół występuje podczas mszy św., bierze udział w oprawie muzycznej oraz organizuje kompleksowe imprezy wraz z grami, zabawami i konkursami dla najmłodszych, uświetnia wieczornice i różnego typu spotkania pracowników różnych firm i placówek.
W swojej długoletniej działalności „Przyjaciele” pozyskali wielu przyjaciół.

Zespół swoimi występami uświetnia wszystkie imprezy okolicznościowe w placówce oraz dał szereg koncertów w następujących miejscach:
Gimnazjum nr 1 w Zawierciu
Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Zawierciu
Szkoła Podstawowa w Boronowie
Szkoła Podstawowa w Lisowie
Szkoła Podstawowa w Lublińcu
Zakład Poprawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Zakład Poprawczy w Studzieńcu
Zakład Poprawczy w Konstantynowie Łódzkim
Zakład Poprawczy w Pszczynie
Zakład Poprawczy w Tarnowie
Schronisko dla Nieletnich na Okęciu
Ośrodek Wypoczynkowy dla Dzieci Specjalnej Troski w Sulejowie
Seminarium Duchowne w Łodzi
Klasztor Sióstr Karmelitanek w Kroczycach
Dwukrotny występ podczas finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zawierciu
Występy podczas obchodów Dni Zawiercia
Gminny Dom Kultury w Siewierzu
Występ na festynie w Pomrożycach organizowanym przez tamtejszą Ochotniczą Straż Pożarną
Dom Dziecka w Górze Włodowskiej
Świetlica Środowiskowa we Włodowicach
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zawierciu
Ośrodek Wypoczynkowy „Ciechan Zdrój” w Siamoszycach
Miejski Ośrodek Kultury w Zawierciu.

Zespół dał wiele koncertów dla studentów odbywających praktyki w zakładzie oraz uczestniczył w konkursach i przeglądach podczas Ogólnopolskiej Sceny prezentacji Artystycznych Realizacji na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie trzykrotnie zdobył główną nagrodę i wiele wyróżnień, w Zakładzie Poprawczym w Falenicy, gdzie zajął drugie miejsce.***Powrót do treści | Wróć do menu głównego