ZPiSdN w Zawierciu


Idź do treści

Menu główne:


Rok Korczakowski

Projekty, programy

Pełny ekranWsteczPlayDalej
WsteczPlayDalejRok Janusza Korczaka

Zaplanowane i podjęte działania
w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu,
mające na celu uczczenie obchodów Roku Janusza Korczaka
Obchody Roku Janusza Korczaka w naszej placówce zapoczątkowała kadra, poprzez udział 9 stycznia 2012 roku jej przedstawicieli w konferencji "2012 ROK JANUSZA KORCZAKA. Nie ma dzieci - są ludzie. O podmiotowości dziecka" zorganizowanej w Sejmiku Śląskim w Katowicach przez Rzecznika Praw Dziecka - Pana Marka Michalaka.

Następnie działania upamiętniające postać Janusza Korczaka były podjęte we wszystkich działach placówki.


SZKOŁA
- konkurs
"Janusz Korczak - jego życie i twórczość" (luty 2012). Do konkursu przystąpiło 17 wychowanek.

W szkole przeprowadzono konkurs p.t.: "Janusz Korczak - jego życie i twórczość". Dziewczęta otrzymały materiały dotyczące powyższego tematu i miały trzy tygodnie na zapoznanie się z nimi. Do konkursu przystąpiło 17 wychowanek. Tajniki życia i twórczości przyjaciela dzieci - Janusza Korczaka najlepiej zgłębiły następujące dziewczęta:
I miejsce- Barbara W.
II miejsce (równorzędne!) zajęły trzy dziewczęta- Bożena S., Sandra G., Olga W.
Gratulujemy !
Małgorzata Leśniak


Konkurs
"Prawa dziecka" odbył się 28 marca 2012r. Wzięło w nim udział 21 uczennic.
I miejsce zajęły: Olga W., Sandra Góra, Beata J., Aleksandra O.
II miejsce: Bożena S.
III miejsce: Agata D.

Organizator konkursu: Pani Małgorzata Adamus

- konkurs z wiedzy o Januszu Korczaku, pod hasłem:
"Janusz Korczak - przyjaciel dzieci" (02.05.2012 r.).
Konkurs zorganizowała tutejsza biblioteka.

2 maja odbył się kolejny w naszej placówce konkurs z wiedzy o Januszu Korczaku, pod hasłem:
"Janusz Korczak - przyjaciel dzieci". Konkurs zorganizowała tutejsza biblioteka. Uczennice wytrwale rywalizowały o wygraną, która tym razem przypadła wychowankom: Ani W. i Bożenie S.

- akademia z okazji zakończenia roku szkolnego -
"Prawa dla dzieci - Janusz Korczak" (29.06.2012 roku)
W trakcie uroczystej akademii z okazji zakończenia roku szkolnego 2011/2012 dziewczęta z Koła Teatralnego
"Niepokorne" przedstawiły spektakl "Prawa dziecka przed sądem". Była to inscenizacja Sądu Dziecięcego Janusza Korczaka w oparciu o jego utwór "Król Maciuś Pierwszy".
- Konkurs literacki organizowany przez ZPiSdN w Świdnicy -
"Janusz Korczak - pedagog, przyjaciel dzieci i prekursor ochrony ich praw".
Udział wzięły : Marzena S., Aleksandra J. i Monika L. - wszystkie wychowanki otrzymały wyróżnienie w w/w konkursie.

- Spektakl
"Korczakowska lekcja trwa"
W dn. 21.11.2012r. Koło Artystyczno - Terapeutyczne przygotowało i zaprezentowało spektakl poświęcony wybitnemu pedagogowi i przyjacielowi dzieci - Januszowi Korczakowi. Forma teatralna pod hasłem "Korczakowska lekcja trwa" połączona została z pokazem multimedialnym i oprawą muzyczną.
Organizatorki: Panie Justyna Wójcik i Aneta Ptak


WARSZTATY
- konkurs na plakat
"Dziecko ma prawo być sobą" (marzec 2012) - warsztaty szkolne.
Wygrały: Aleksandra D., Olga W.
Wyróżnienia: Soluch K. Sylwia S., Janc P., Klaudia M., Monika L.

- konkurs krawiecki
"Szata dla Króla Maciusia" (kwiecień 2012)
W zaprojektowane i uszyte stroje ubrane były kukiełki wykonane przez wychowanki. Dziewczęta wykonały stroje według własnych projektów techniką haftu ręcznego i szycia maszynowego. Przekazano je na wystawę do
Biblioteki Pedagogicznej w Zawierciu, a następnie wykorzystane zostały w inscenizacji "Król Maciuś Pierwszy".
- przedstawienie kukiełkowe pt:
,,Król Maciuś Pierwszy"(czerwiec 2012). Wychowanki samodzielnie wykonały kukły i animowały swoimi głosami. Ten sam występ został powtórzony w Szkole Podstawowej nr 5 w Zawierciu w październiku 2012 roku.


INTERNAT
- W ramach organizowanych zajęć niedzielnych odbywających się każdego tygodnia aby nakreślić postać wielkiego pedagoga naszym wychowankom w lutym 2012 roku odbyła się projekcja
filmu "Korczak" Andrzeja Wajdy
- W kwietniu nastąpiło otwarcie, wykonanej przez koło plastyczne, wielkogabarytowej tablicy informacyjnej na temat Janusza Korczaka. Praca została wystawiona w holu głównym Placówki a jej aktualizacje i zmiany dokonywane były do końca roku 2012.
- Podczas kolejnych niedzielnych zajęć ogólnozakładowych w maju 2012 roku odbyła się
prezentacja multimedialna poświęcona życiu i twórczości Janusza Korczaka. Wychowanki odczytały prelekcję Rzecznika Praw Dziecka - Marka Michalaka "Dziecko - podmiot czy przedmiot". Przedstawiły Konwencji o Prawach Dziecka oraz Uchwałę Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 16 września 2011 roku w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Anusza Korczaka.
- We wrześniu 2012 w internacie ogłoszony został również konkurs literacki pt.
"Korczak - jak go widzę". Z przedstawionych prac na szczególną uwagę zasługiwały dwie które prezentowane są na łamach zakładowego kwartalnika Azymut.

Wyniki konkursu literackiego:
I nagroda Małgorzata S.
Wyróżnienie Agnieszka O.


Ojciec sierot

To wielkie serce oddał tylko dla nich.
To tylko z nimi postanowił się zabić.

Nie uniósł się dumą, bo byli ważniejsi
za ręce prowadził ich drogą ku smierci.

Do końca z nimi ,bo miłoścć do nich zwyciężyła,
tak postępuje ojciec, serce dla nich wyrywa.

Wyciąga na dłoni, by wiedziały, że są kochane.
Przez miłość aż po śmierć w jego ramionach utulane.


Agnieszka O.
***

To była zbrodnia...
To srebrny wiatr, na pożgnanie ...
To samotność...
To koniec...
To zakazane łzy dziecka...
To one...
To ich sny...
Nie wierzę...
A jednak.
Obiecałeś, że zostaniesz do końca z nimi.
Byłeś ...
Byłeś dla nich jak brat
i za Twoje czyny
kocha, kochał będzie
Cię cały świat...

Małgorzata S.
W październiku koło plastyczne działające w placówce ogłosiło konkurs plastyczny na plakat
"Przekaz Janusza Korczaka". Plakaty zostały wykonane określoną techniką jaką była farba plakatowa. Wystawa wykonanych prac odbyła się w placówce.

Wyniki konkursu plastycznego - Plakat:
I nagroda dla Karoliny Z.
Wyróżnienie dla Karoliny S.


- 25.11.2012 w internacie ogłoszony został
Dniem Janusza Korczaka w ZPiSdN w Zawierciu . Z tej okazji w ciągu całego dnia odbywały się zajęcia ogólnozakładowe w których program wchodziły poszczególne elementy:
* Projekcja filmu dokumentalnego produkcji - Polska, Francja, Izrael "Janusz Korczak. Król dzieci." 1999-2000
* Projekcja filmu fabularnego Andrzeja Wajdy "Korczak" 1990 - powtórka na prośbę wychowanek
* Prezentacje multimedialne
- Twórczość Janusza Korczaka.
-Janusz Korczak - Życie i działalność na rzecz dzieci

Na zakończenie odbył się
"Ogólnozakładowy konkurs wiedzy o Januszu Korczaku" w którym wzięły udział wszystkie wychowanki ZPiSdN. Grupy otrzymały przygotowane w formie książeczek zestawy konkursowe opracowane przez wychowawców, zawierające: krzyżówki, układanki słowne, rebusy, szyfry, testy ankietowe, wykreślanki. Wychowanki miały możliwość wykorzystać wiedzę zdobytą podczas zajęć na temat Janusza Korczaka odbywających w przeciągu roku.

Wyniki Quizu z wiedzy o Januszu Korczaku :
1 miejsce - gr. I
2 miejsce - gr. II
3 miejsce - gr. IV- 09.10.2012r. do 11.12.2012r. W placowce wdrożony został program
"Gdy zostanę mamą będę kochać nad życie - dojrzałe macierzyństwo w duchu Janusza Korczaka" finansowany prze fundację "Żyć na nowo". Program jest częścią działalności Fundacji "Po drugie" z Warszawy.

Ponadto w pomieszczeniach szkolnych, warsztatowych oraz internatowych prezentowane były gazetki ścienne na temat życia i twórczości Janusza Korczaka oraz prezentowane były prace wychowanek o tej tematyce. W grupach wychowawczych oraz zespołach klasowych odbywały się zajęcia poświęcone temu wielkiemu pedagogowi.

Placówka wywiązała się ze wszystkich zaplanowanych działań oraz zrealizowała kilka dodatkowych projektów.

Agata Bartkowiak

Powrót do treści | Wróć do menu głównego