ZPiSdN w Zawierciu


Idź do treści

Menu główne:


Projekt "Dajcie Nam Szanse Tworczego..."

Projekty, programy

Projekt
„Dajcie nam szansę twórczego rozwoju – nasz powrót do społeczeństwa będzie łatwiejszy”


Prezentowany przez nasze wychowanki jest jednym z elementów przywracania ich do życia w społeczeństwie. Jest to ich autorska inicjatywa. Ma na celu nie tylko aktywizować i rozwijać zainteresowania wychowanek, ale też pokazać lokalnej społeczności ich dobre strony i obalić mit „złej dziewczyny z poprawczaka”. Projekt mógł być realizowany i powstał dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu
z Komisji Europejskiej w ramach programu „Młodzież w działaniu”.

Wychowawcy

***


Projekt pozwolił nam i naszym koleżankom zwiększyć samoocenę i uwierzyć we własne możliwości. Świadomość, że wspólnie coś wymyśliłyśmy i stworzyłyśmy od początku do końca, będzie dla nas największym wyróżnieniemi nagrodą. Pozwoli też w lepszym stopniu zintegrować się ze środowiskiem lokalnym.


Wychowanki
Powrót do treści | Wróć do menu głównego