ZPiSdN w Zawierciu


Idź do treści

Menu główne:


Program „Bliżej sztuki, bliżej piękna"

Projekty, programy


Charakterystyka programu

Program edukacji kulturowej „Bliżej sztuki, bliżej piękna” powstał we współpracy z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie. Cele są zgodne z założeniami Programu Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej – działu edukacyjnego Zespołu „Śląsk”, który od stycznia 2010 roku realizuje przedsięwzięcia z zakresu arteterapii.


We współczesnym skomercjalizowanym świecie, w którym prawdziwa sztuka przegrywa z grami komputerowymi, filmami DVD, czatem w Internecie, niezwykłej wagi nabiera działalność na rzecz dobrze zaplanowanej edukacji kulturowej. Przygotowanie do świadomego i aktywnego odbioru prawdziwej sztuki, kształtowanie gustów i upodobań młodzieży w zakresie korzystania z ofert różnego typu Instytucji i Placówek kultury oraz uwrażliwianie na piękno jest niezbędne w wychowaniu młodego człowieka. Sztuka, jest środkiem który pozwala na pozbycie się napięcia emocjonalnego poprzez ekspresję.
Celem programu jest szeroko pojęta resocjalizacja poprzez sztukę, a głównymi beneficjentami są wychowanki Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu.
Program przewidziany jest do realizacji przez kolejne pięć lat. Po zakończeniu realizacji przeprowadzona będzie ewaluacja końcowa, następnie program będzie modyfikowany uzupełniany o kolejne, bądź brakujące formy i metody pracy i w dalszym ciągu realizowany.
Podstawową metodą realizacji programu jest dobrze zaplanowana, wcześniej przygotowana forma wyjazdowa, której celem jest udział w koncertach, spektaklach, widowiskach oraz innego typu prezentacjach scenicznych, organizowanych przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w swojej siedzibie w Koszęcinie.
Każdy wyjazd do Koszęcina poprzedzony jest zajęciami przeprowadzonymi z wychowankami na terenie Zakładu. W czasie zajęć wychowawcy przygotowują grupę do odbioru zaproponowanej przez Zespół „Śląsk” prezentacji scenicznej. Wychowanki samodzielnie przygotowują informacje dotyczące koncertu, spektaklu, widowiska.
Po zakończonej prezentacji odbywają się dyskusje dydaktyczne, pogadanki, w czasie których wychowawcy wraz z wychowankami dokonują podsumowania poszczególnych prezentacji scenicznych oraz wycieczki.
Do tej pory nasze podopieczne uczestniczyły w spektaklu muzycznym „Stachura” w wykonaniu znakomitego aktora Piotra Machalicy, z przejmującą muzyką Jerzego Satanowskiego, przygotowanego przez Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie (30 kwietnia 2010r.) Mogły wysłuchać pięknej muzyki Georga Fryderyka Haendla w koncercie „Muzyka Baroku”, brawurowo wykonanej przez artystów Śląskiej Filharmonii w Katowicach(7 sierpnia 2010r.). Obejrzały operetkę Emmericha Kálmána „Hrabina Marica” w wykonaniu Gliwickiego Teatru Muzycznego, która była zaprezentowana 28 sierpnia 2010roku. Niezwykłym wydarzeniem okazało się przedstawienie baletowe zatytułowane „Listy George Sand” w wykonaniu artystów L’art de la Danse” Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Sztuki Baletowej w Krakowie (16 października 2010r.) W dniu 28 października dziewczęta obejrzały kontrowersyjną sztukę Tomasza Mana, w reżyserii autora, pod tytułem „EU” znakomicie zagraną przez aktorów Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. 8 listopada 2010 roku uczestniczyły w widowisku poetycko-baletowym „Chopin, Norwid – Niezatarte Ślady”.

Wykonawcami byli aktorzy Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, którzy po mistrzowsku recytowali poezję Norwida oraz artyści Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, którzy w profesjonalny sposób interpretowali muzykę Chopina w formie choreograficznej oraz wokalnej. Na zakończenie 2010 roku wychowanki naszego Zakładu obejrzały po raz pierwszy w życiu operę ludową. Było to dzieło muzyczne Jana Sztwiertni do libretta Ferdynanda Dyrny w wykonaniu artystów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Spektakl odbył się 17 grudnia. Dnia 13.05.2011r., wychowanki obejrzały spektakl „Kolega Mela Gibsona” w wykonaniu Teatru Kores z Katowic, a 11.06.2011r., operetkę „Wesoła wdówka”, w wykonaniu Teatru Muzycznego z Łodzi. 12.06.2011r., wysłuchały koncertu Galowego „Pieśni Tańca „Mazowsze”.


Każda prezentacja w Koszęcinie miała inną formę, charakter i treść. Dzięki temu dziewczęta poznały wiele odcieni sztuki, uczestniczyły w profesjonalnej edukacji scenicznej. W naturalny i przyjemny sposób, przebiegała ich aktywizacja i integracja społeczna. Udział w przedsięwzięciu przyniósł wiele korzyści naszym wychowankom.Powrót do treści | Wróć do menu głównego