ZPiSdN w Zawierciu


Idź do treści

Menu główne:


Pedagogika Zabawy

Projekty, programy

Pełny ekranWsteczPlayDalej

Zabawa to działalność wykonywana dla przyjemności, która sama sprawia; obok pracy, której celem jest zmiana otaczającej rzeczywistości i uczenia się, mającego na celu zmianę podmiotu – trzeci podstawowy rodzaj działalności ludzkiej oparty na pozytywnym przeżywaniu. Zabawa jest główną formą aktywności dziecka, jest jedną z metod zapobiegania agresji.
Od października 2012 roku w naszym zakładzie odbywają się cykliczne warsztaty z pedagogiki zabawy. Zaplanowano szereg pięciogodzinnych spotkań dla grupy stałych uczestników (11 wychowanek i 5 wychowawców). Zajęcia prowadzi pani Elżbieta Jatulewicz- główny specjalista ds. kontaktów oświatowych w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie, w ramach współpracy Zespołu z ZPiSdN w Zawierciu. Prowadząca jest pedagogiem zabawy z certyfikatem, edukatorem z listy MENiS, instruktorem teatralnym I-stopnia, twórcą piosenki dziecięcej i młodzieżowej oraz programów telewizyjnych dla dzieci i młodzieży. Jest także koordynatorem zadania: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” a twórcza resocjalizacja.
Pedagogika zabawy spełnia niezwykle ważną rolę w procesie resocjalizacji. Pozwala rozładować agresję, kieruje zainteresowania wychowanek w stronę sztuki, piękna, jest sposobem na pożyteczne spędzanie czasu wolnego, rozwija twórczą aktywność na bazie wielu dziedzin artystycznych (muzyka, plastyka, ruch, gra aktorska). Warsztaty prowadzone są w przyjaznej atmosferze, wszystkie osoby, łącznie z instruktorem, są na równych prawach, nie ma obserwatorów, a zabawa polega na współpracy i wzajemnym zaufaniu.. My-wszyscy uczestnicy zajęć bardzo się w nie angażujemy oraz świetnie bawimy w trakcie ich trwania. Z niecierpliwością oczekujemy na kolejne spotkania, które kształtują naszą percepcję i kreatywność.


Katarzyna Stuła
Powrót do treści | Wróć do menu głównego