ZPiSdN w Zawierciu


Idź do treści

Menu główne:


Organizacja Pracy Wychowawczej w Internacie ZPiSdN w Dni Wolne Od Zajęć Dydaktycznych

Regulaminy, Procedury > Regulaminy

ORGANIZACJA PRACY WYCHOWAWCZEJ W INTERNACIE ZAKŁADU POPRAWCZEGO I SCHRONISKA DLA NIELETNICH W ZAWIERCIU
W DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH


W dni wolne od nauki szkolnej (niedziele, święta i dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych) obowiązuje następujący porządek dnia:

8:00 - 10:00
Pobudka, toaleta poranna, śniadanie, czynności porządkowe;
10:00 - 15:00
Zajęcia wychowawcze, nauka własna, odwiedziny, praktyki religijne.
15:00 - 16:00
Obiad
16:00 - 16:30
Czas do dyspozycji wychowanek (pisanie listów, słuchanie muzyki, czytanie prasy młodzieżowej itp.)
16:30 - 18:00
Zajęcia ogólnozakładowe (konkursy, turnieje, zawody sportowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, wieczornice, projekcje filmów )
Zajęcia powyższe powinny być przygotowane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem przez wyznaczonych wychowawców wspólnie z wychowankami wg ustalonego harmonogramu. Obowiązkiem osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg zajęć jest:

  • przygotowanie odpowiedniej tematyki i rodzaju zajęć angażujących jak największą ilość wychowanek,
  • zaopatrzenie się w niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne,
  • przedstawienie scenariusza zajęć,
  • przydzielenie czynności pozostałym wychowawcom pełniącym dyżur w danym dniu,
  • wcześniejsze powiadomienie pracowników ochrony w przypadku gdy zajęcia odbywają się poza terenem internatu,
  • zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie trwania zajęć,
  • podsumowanie zajęć.


18:00 - 19:00
Kolacja;
19:00 - 20:30
Dyżury porządkowe oraz toaleta wieczorna;
20:30 - 22:00
Rozmowy indywidualne z wychowankami, zebranie podsumowujące dzień, czas do dyspozycji wychowanek. Przygotowanie do ciszy nocnej.
22:00 - 6:30
Cisza nocna

W okresie wakacyjnym obowiązuje odrębny Wakacyjny plan resocjalizacyjny oraz przygotowany zostaje plan "Akcji Lato" zawierający szczegółowy harmonogram obozów, rajdów, wycieczek krajoznawczych oraz wykaz osób odpowiedzialnych za zorganizowanie i prawidłowy przebieg imprezy. W okresach przerw świątecznych obowiązują odrębne plany zajęć wychowawczych szkoły i warsztatów szkolnych.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego