ZPiSdN w Zawierciu


Idź do treści

Menu główne:


Nagrody w Zakładzie Poprawczym w Zawierciu

Regulaminy, Procedury > Regulaminy

NAGRODY DLA WYCHOWANKI ZAKŁADU


Nagrody udziela się za właściwe zachowanie nieletniej, wyróżniające wykonywanie obowiązków, wzorowe przestrzeganie regulaminu zakładu poprawczego lub osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce. W przypadkach uzasadnionych względami wychowawczymi można udzielić jednorazowo więcej niż jedną nagrodę.

Nagrodą jest:

1. Pochwała.

2. List pochwalny do rodziców albo opiekuna.

3. List pochwalny do sądu rodzinnego.

4. Zezwolenie na rozmowę telefoniczną na koszt zakładu.

5. Nagroda rzeczowa lub pieniężna.

6. Podwyższenie kieszonkowego na okres do 3 miesięcy do wysokości 4,5 % kwoty bazowej ustalonej dla kuratorów zawodowych na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

7. Zgoda na wykonanie przedmiotu lub usługi w warsztatach szkolnych na potrzeby nieletniej lub osób najbliższych.

8. Zgoda na korzystanie z Internetu lub gier komputerowych.

9. Zgoda na udział w imprezach, zajęciach oświatowych i sportowych oraz szkoleniach poza zakładem.

10. Skrócenie lub darowanie uprzednio zastosowanego środka dyscyplinarnego.

11. Udzielenie przepustki na okres do 3 dni.

12. Udzielenie urlopu.

W każdym przypadku sąd rodzinny może zastrzec, że udzielenie przepustki lub urlopu wymaga jego zgody. Nieletniej, wobec której toczy się postępowanie w związku z popełnieniem czynu karalnego, nagrody wymienione w punktach 4, 8, 9, 11 i 12 mogą być udzielone za zgodą organu prowadzącego postępowanie.

Jeżeli zostały ujawnione okoliczności wskazujące, że nagroda został udzielona niezasadnie, dyrektor zakładu uchyla decyzję o udzieleniu nagrody.Powrót do treści | Wróć do menu głównego