ZPiSdN w Zawierciu


Idź do treści

Menu główne:


Nagrody w Schronisku Dla Nieletnich w Zawierciu

Regulaminy, Procedury > Regulaminy

NAGRODY W SCHRONISKU DLA NIELETNICH
OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 10.10.2013r.


Nagrody udziela się za właściwe zachowanie nieletniej, wyróżniające wykonywanie obowiązków, wzorowe przestrzeganie regulaminu schroniska dla nieletnich lub osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce. W przypadkach uzasadnionych względami wychowawczym i można udzielić jednorazowo więcej niż jedna nagrodę.


Nagrodą jest:

1. Pochwała,

2. List pochwalny do rodziców albo opiekuna,

3. List pochwalny do sądu rodzinnego,

4. Zezwolenie na rozmowę telefoniczną na koszt schroniska dla nieletnich,

5. Nagroda rzeczowa lub pieniężna,

6. Zgoda na wykonanie przedmiotu lub usługi w warsztatach szkolnych na potrzeby nieletniej lub osób najbliższych,

7. Zgoda na korzystanie z Internetu lub gier komputerowych,

8. Zgoda na udział w imprezach, zajęciach oświatowych i sportowych oraz szkoleniach poza schroniskiem dla nieletnich,

9. Skrócenie lub darowanie uprzednio zastosowanego środka dyscyplinarnego,

10. Udzielenie przepustki na okres do 3 dni.

W każdym przypadku sąd rodzinny może zastrzec, że udzielenie przepustki lub urlopu wymaga jego zgody.

Nieletniej, wobec której toczy się postępowanie w związku z popełnieniem czynu karalnego, nagrody wymienione w punktach 4, 7, 8, i 10 mogą być udzielone za zgodą organu prowadzącego postępowanie.

Jeżeli zostały ujawnione okoliczności wskazujące, że nagroda została udzielona niezasadnie, dyrektor schroniska dla nieletnich uchyla decyzję o udzieleniu nagrody.Powrót do treści | Wróć do menu głównego