ZPiSdN w Zawierciu


Idź do treści

Menu główne:


Kryteria Typowania Do Umieszczenia w Środowisku Otwartym w Trybie Art. 90 UPN

Regulaminy, Procedury > Procedury i Kryteria

KRYTERIA TYPOWANIA DO UMIESZCZENIA W ŚRODOWISKU OTWARTYM
W TRYBIE ART. 90 UPN WYCHOWANEK ZAKŁADU POPRAWCZEGO W ZAWIERCIU1. Pozytywne zachowanie nieletniej.

2. Wysoki stopień realizacji założeń IPR-u.

3. Zadowalający poziom edukacji ogólnej i zawodowej oraz możliwość jej kontynuacji (szczególnie w przypadku art. 90 § 1 ust. 1 upn).

4. Przygotowanie zawodowe na poziomie wystarczającym do wykonywania pracy zarobkowej - ukończone kursy zawodowe, uzyskane dyplomy itp. (szczególnie w przypadku art. 90 § 1 ust. 2 upn).

5. Pozytywne prognozy do funkcjonowania w środowisku otwartym.

6. Szczególna sytuacja osobista lub rodzinna np. ciąża, konieczność sprawowania opieki nad członkiem rodziny (art. 90 § 1 ust. 4 upn).

7. Sytuacja zdrowotna nieletniej - np. konieczność podjęcia długotrwałego, specjalistycznego leczenia (art. 90 § 1 ust. 3 upn).

8. Dobra sytuacja socjoekonomiczna rodziny.

9. Odpowiedni poziom opanowania umiejętności prospołecznych.

10. Realne możliwości roztoczenia nad nieletnią skutecznego nadzoru.Powrót do treści | Wróć do menu głównego