ZPiSdN w Zawierciu


Idź do treści

Menu główne:


Koło Plastyczne

Koła Zainteresowań

W placówce w ramach terapii zajęciowej organizowane są zajęcia koła zainteresowań „Warsztaty plastyczne”. Główne działania skupiają się na pracy twórczej, w rezultacie, której powstają: prace plastyczne oraz na przeżyciu w kierunku refleksji nad estetyczną i humanistyczną wrażliwością do współczesnego świata.

Program koła przygotowany jest dla 8-12 osobowego zespołu, którego wychowanki pracują na zajęciach warsztatowych w godzinach popołudniowych w wymiarze jednego bloku 120 minutowego w tygodniu.

Podstawowymi celami działalności koła jest:

 • doświadczenie nowych eksperymentalnych technik prac malarskich,
 • systematyczne rozwijanie indywidualnego warsztatu plastycznego,rozwijanie ogólnej wrażliwości na otaczający świat, percepcji i ekspresyjnego wyrażania za pomocą środków plastycznych,
 • stwarzania sytuacji i okazji do rozwijania wewnętrznych procesów twórczych, wysiłku i twórczej aktywności,
 • wdrażanie do rzetelnej pracy oraz systematycznego uczęszczania na zajęcia,
 • rozbudzanie zainteresowania dziełami sztuki oraz różnorodności stosowania technik plastycznych,
 • wdrażanie do ekonomicznego wykorzystania materiałów i narzędzi oraz ładu w miejscu pracy,
 • wyrabianie nawyku do dbania o estetykę strony wizualnej,
 • ukazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.


Wychowanki uczestniczące w zajęciach koła mają możliwość uczestnictwa w zajęciach organizowanych w środowisku otwartym:

 • odwiedzanie wszelkiego typu wystaw artystycznych z twórczości artystów regionu,
 • współpracę z Miejskim Ośrodkiem Kultury, przygotowywanie prac oraz prezentowania ich poza placówką.


Głównymi zadaniami koła są:

 • wykonywanie dekoracji zdobiących pomieszczenia placówki,
 • wykonywanie kartek okolicznościowych wysyłanych do zaprzyjaźnionych placówek oraz instytucji, byłych pracowników,
 • przygotowywanie dekoracji do akademii oraz innych uroczystości odbywających się w placówce,
 • dbanie o wizualną stronę placówki.


Agata Bartkowiak


Bożonarodzeniowe dekoracje

Wychowanki Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich należące do koła plastycznego okres przedświąteczny spędziły niezmiernie pracowicie. Zakres wykonanych przez nie prac był bardzo szeroki. Rozpoczęły od kart pocztowych rozesłanych następnie do zaprzyjaźnionych placówek, emerytowanych pracowników oraz sponsorów fundacji. Kolejne wykonywane dekoracje wymagały znajomości i umiejętności wykonania oraz łączenia szerokiej gamy technik plastycznych oraz stosowania wielu różnorodnych materiałów nie zawsze kojarzonych z działalnością plastyków. Efektem tego były dekoracje okienne, jutowe choinki, gipsowe figurki, zawieszki, ramki z życzeniami. Prace stanowiły dekoracje pomieszczeń Placówki oraz zaprzyjaźnionych instytucji. Przyczyniły się również do promocji działającej przy Placówce fundacji "Żyć na nowo", były również formę podziękowań dla jej sponsorów oraz osób, które charytatywnie działają na jej rzecz.

Agata Bartkowiak
Powrót do treści | Wróć do menu głównego