ZPiSdN w Zawierciu


Idź do treści

Menu główne:


Koło Dziennikarskie

Koła Zainteresowań

Data 20.06.2000r. - to przekazanie do rąk szanownych czytelników pierwszego numeru gazety zakładowej "AZYMUT" - kwartalnika redagowanego przez wychowanki oraz pracowników tutejszej placówki. Gazeta ta w zamiarze jej twórców spełniać ma role drogowskazu dla naszych podopiecznych, a jednocześnie pełnić funkcje wychowawcze, bowiem zakłada partnerską współpracę w dziedzinie dziennikarstwa z wychowankami oraz stwarza im dużą możliwość wpływu na szatę graficzną i treść zamieszczanych artykułów (dotyczy to wychowanek wchodzących w skład kolegium redakcyjnego). W dobie ogromnego rozwoju informacji otwartej, nie zakłóconej żadnymi czynnikami, funkcjonowanie gazetki na terenie placówki pozostaje jak najbardziej celowe i uzasadnione. Na powodzenie tego przedsięwzięcia w dużym stopniu wpływa praca zespołowa oraz przepływ nośników informacji między pracownikami oraz wychowankami. W zaproponowanej formule (kwartalnik) znalazły miejsca stałe rubryki takie jak: polemiki, opinie, sport, rozmaitości, humor.

Zasadnicze cele, jakie stawia sobie gazeta to:
- informowanie o ważniejszych imprezach okolicznościowych, które odbyły się lub odbędą się w placówce w najbliższym czasie

- promowanie tych wychowanek, które wyróżniają się w jakiejś dziedzinie (nauka, sport, itd.)

- ciągłe kształtowanie pożądanych społecznie postaw,

- uwrażliwienie na niektóre aspekty życia w grupach wychowawczych, klasach szkolnych czy warsztatowych,

- propagowanie różnorodnych form współpracy Internatu z lokalnym środowiskiem,

- wprowadzanie elementów humoru i rozrywki,

- propagowanie zdrowego trybu życia,

- zamieszczanie komunikatów i ogłoszeń,

- przedstawienie propozycji związanych z aktualną modą.

Wychowanki przyzwyczaiły się do "AZYMUTU" i pytają o kolejny numer. Szukają w nim informacji o sobie, często o swoich osiągnięciach, bardzo cieszą się z wydrukowania tekstów opatrzonych ich nazwiskami.


Kwartalnik „AZYMUT” jest redagowany przez wychowanki oraz pracowników tutejszej placówki. Gazeta ta w zamiarze jej twórców spełniać ma role drogowskazu dla naszych podopiecznych, a jednocześnie pełnić funkcje wychowawcze, bowiem zakłada partnerską współpracę w dziedzinie dziennikarstwa z wychowankami oraz stwarza im dużą możliwość wpływu na szatę graficzną i treść zamieszczanych artykułów.

W dobie ogromnego rozwoju informacji otwartej, nie zakłóconej żadnymi czynnikami, funkcjonowanie gazetki na terenie placówki pozostaje jak najbardziej celowe i uzasadnione.

Na powodzenie tego przedsięwzięcia w dużym stopniu wpływa praca zespołowa oraz przepływ nośników informacji między pracownikami oraz wychowankami.

AZYMUT 8AZYMUT 9AZYMUT 10AZYMUT 12AZYMUT 13AZYMUT 14AZYMUT 15AZYMUT 16AZYMUT 17AZYMUT 18AZYMUT 19AZYMUT 20AZYMUT 21AZYMUT 22AZYMUT 23AZYMUT 24AZYMUT 25AZYMUT 26AZYMUT 2AZYMUT 28AZYMUT 29AZYMUT 30

Powrót do treści | Wróć do menu głównego