ZPiSdN w Zawierciu


Idź do treści

Menu główne:


Internat

Kształcenie

Zakład Poprawczy jako instytucja resocjalizująca skupia młodzież, która weszła w konflikt z prawem. W rodzinie dziecko łatwo wrasta w środowisko, poznaje różne role społeczne, szkoła zaś uzupełnia i poprawia wychowanie domowe, wpływając bezpośrednio na dziecko lub przekształcając środowisko.

Rola zakładu poprawczego jest przygotowanie wychowanki do życia w środowisku otwartym. Internat odgrywa wiodącą rolę w resocjalizacji wychowanek, gdyż spędzają tam one większość czasu podczas swojego pobytu w zakładzie. Ma on zapewnić dziewczętom poczucie bezpieczeństwa, wzajemnego zrozumienia, akceptacji i współpracy koleżeńskiej. Praca wychowawcza w internacie przebiega zgodnie z planem pracy sporządzonym przez wychowawców danej grupy.

Plan oddziaływań wychowawczych grupie przewiduje poznanie osobowości wychowanki poprzez zapoznanie się z badaniami psychologicznymi i pedagogicznymi oraz lekarskimi, wzajemne poznanie, włączenie wychowanek do zespołów zainteresowań w celu szybkiej adaptacji w środowisku, a także zdobycia aprobaty otoczenia. Do realizacji procesu wychowania służą odpowiednie środki, metody oraz narzędzia pomocnicze ujęte w planie resocjalizacyjnym grupy, który obowiązuje w trakcie jednego roku.

W każdej z grup wychowawczych pracuje dwóch stałych wychowawców- mężczyzna i kobieta.
Nad całością procesu resocjalizacji oraz jednolitością oddziaływań resocjalizacyjnych czuwa kierownik Internatu. Najważniejszym z zadań Internatu jest przygotowanie wychowanek do poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. Społeczeństwie tym celu wychowawcy prowadzą szereg zajęć z zakresu prawa, higieny, wartości i norm moralnych, zajęć wdrażających do współpracy w grupie.

Ważnym czynnikiem resocjalizacji jest praca. W internacie szczególne wychowanie odbywa się poprzez prace społecznie- użyteczne i porządkowo- gospodarcze. Obie odmiany pracy są wykorzystywane w wychowaniu resocjalizacyjnym, gdyż mają wpływ na spoistość grupy, przyczyniają się do wzrostu identyfikacji jej poszczególnych członków z grupa. Wychowanki wykonują systematycznie prace porządkowe w całym zakładzie, pracują w kuchni. Malowanie oraz drobne remonty w grupach wychowawczych wychowanki wykonują pod kierunkiem wychowawców.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego