ZPiSdN w Zawierciu


Idź do treści

Menu główne:


Druzyna sportowo - pozarnicza

Żeńska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
działająca pod patronatem Ochotniczej Straży Pożarnej w MarciszowieW roku szkolnym 2011/2012 w placówce w ramach koła zainteresowań powstała Żeńska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca pod patronatem Ochotniczej Straży Pożarnej w Marciszowie. O.S.P Marciszów jest jedną z najprężniej działających jednostek na terenie powiatu zawierciańskiego zarówno w akcjach ratowniczo - gaśniczych jak i wszelkiego rodzaju inicjatywach społecznych. Grupa 7-10 wychowanek zaangażowanych we współpracę z jednostką aktywnie uczestniczy w życiu Ochotniczej Straży Pożarnej w Marciszowie. Bierze udział w zawodach, spartakiadach młodzieżowych, akcjach społecznych i ekologicznych strażaków.

Cele podejmowanych działań:

- integracja i współpraca ze środowiskiem otwartym poprzez udział w imprezach poza zakładem, kształtowanie zachowań prospołecznych

- wielokierunkowe wykorzystanie umiejętności, zasobów i potencjału wychowanek

- kształtowanie integracji i odpowiedzialności grupowej oraz prawidłowych zasad współżycia społecznego

- zapoznanie podopiecznych z zasadami działania Ochotniczej Straży Pożarnej i przygotowanie wychowanek do zawodów sportowo-pożarniczych, propagowanie wiedzy pożarniczej i historii OSP

- kształtowanie sprawności fizycznej

- promowanie działań ekologicznych (np. akcja "Posadź dalej")

- wzmacnianie poczucia własnej wartości u wychowanek

- poprawa relacji w grupie rówieśniczej, integracja i współpraca, wzrost poczucia odpowiedzialności za podjęte działania

- wzrost motywacji do pozytywnych zachowań w placówce i poza nią

- stworzenie alternatywnej formy spędzania czasu wolnego zarówno w placówce oraz ukazanie możliwości realizowania się i podejmowania zachowań prospołecznych w małych społecznościach lokalnych

- kształtowanie empatii i wrażliwości społecznej, modelowanie bezinteresownych działań służących potrzebującym i ogółowi społeczeństwa

- wykorzystywanie pozytywnego wpływu strażaków na modelowanie zachowań podopiecznych

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza trzykrotnie już zajęła I miejsca w miejskich i powiatowych zawodach sportowo - pożarniczych.

***


02.09.2017r.

X Powiatowe Zawody sportowo pożarniczeW dniu 2.09.2017r. na stadionie OSiR w Zawierciu odbyły się X Powiatowe Zawody sportowo pożarnicze. Wszystkie drużyny w poszczególnych kategoriach wiekowych, które zdobyły I miejsca na swoich zawodach gminnych stanęły do rywalizacji o puchar starosty zawierciańskiego i bilet na zawody wojewódzkie.Tym razem rywalizacja przebiegała trzyetapowo. Wszystkie startujące zastępy musiały sprawdzić się w przeprowadzeniu musztry strażackiej, pokonać sztafetę pożarniczą 7x50m oraz poprawnie wykonać ćwiczenie bojowe. Konkurencja była bardzo silna.
W klasyfikacji generalnej żeńska drużyna z OSP Marciszów zajęła II miejsce na pięć startujących i puchar Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu.Męska drużyna z OSP Marciszów zdobyła złoto i puchar Starosty zawierciańskiego. Jubileuszowe zawody okazały się dla nas szczęśliwe. Trzymamy kciuki za przyszłoroczne zawody wojewódzkie.


E. Motylewska30.08.2017r.

Żeńska drużyna pożarnicza

W dniu 27.08.2017r. odbyły się kolejne Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze. Podopieczne naszej placówki jako żeńska drużyna pożarnicza działająca przy OSP Marciszów po intensywnych przygotowaniach w sposób bezbłędny ukończyły bieg sztafetowy i ćwiczenia bojowe.Zdobywając I miejsca wraz z męską drużyną z OSP Marciszów zakwalifikowały się do zawodów powiatowych, które odbędą się w najbliższą sobotę. Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki.
***

Współuczestniczyła dwukrotnie w akcji sadzenia drzew i akcji "Jestem z Tobą" (uszyciu 210 misiów dla dzieci poszkodowanych w wypadkach i pożarach oraz przekazaniu ich strażakom z całego województwa śląskiego).Dziewczęta wielokrotnie pomagały w przygotowywaniu posiłków na festyny, pikniki, WOŚP, imprezy okolicznościowe. Poszerzały swoją wiedzę o straży poprzez wycieczki do PSP i Muzeum Pożarnictwa. Uczestniczą w spotkaniach integracyjnych ze strażakami: mecze siatkówki, ognisko, mikołaj, dzień kobiet, dzień chłopaka, święta. Spontanicznie przejawiają własną inicjatywę wobec strażaków, która odzwierciedla ich wdzięczność i sympatię (rękodzieła z okazji dnia chłopaka, dnia strażaka, świąt oraz innych okazji).

***

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA - WOLONTARIAT „PLUSZAKI DLA DZIECI”Pomysł na akcję pluszaków dla poszkodowanych dzieci powstał bardzo spontanicznie jako efekt współpracy Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu z Ochotniczą Strażą Pożarną w Marciszowie. Wychowanki zakładu a jednocześnie członkinie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej zainspirowane doświadczeniami kolegów strażaków wyszły z propozycją uszycia misiów w ramach krawieckich warsztatów szkolnych. Dziewczęta z dużym zaangażowaniem i zapałem, pod czujnym okiem instruktorów zawodu współtworzyły pluszaki przeznaczone dla dzieci poszkodowanych w wypadkach, pożarach i innych zdarzeniach losowych, w których biorą udział strażacy. Przy ogromnym wsparciu finansowym pani europoseł Małgorzaty Handzlik a także pomocy strażaków z OSP Marciszów ponad 200 misiów za pośrednictwem Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej trafiło do wszystkich 31 jednostek państwowej straży pożarnej w województwie śląskim. Mamy nadzieję, że maskotka stanie się dodatkowym narzędziem w rękach ratowników jako substytut spokoju, ciepła i bezpieczeństwa dzieci. Jednocześnie zmniejszy poczucie bezrad-ności u ratujących strażaków, poprawi ich komfort psychiczny i możliwość efektywnego działania. W dniu 16 maja podczas wojewódzkich obchodów dnia strażaka w Katowicach wychowanki naszej placówki przekazały maskotki komendantom wszystkich jednostek PSP. Za ich pośrednictwem znajdą się w samochodach pożarniczych i strażackich torbach medycznych całego województwa śląskiego. Inicjatywa dziewcząt i cała akcja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem, entuzjazmem, niezwykłą przychylnością, życzliwością i akceptacją odbiorców. Otrzymaliśmy wiele podziękowań od komend powiatowych i miejskich.

E. Motylewska
Powrót do treści | Wróć do menu głównego